JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

259 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?920 | 47 | F47132 TABLE

47: Electronic Commerce
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F47132SZ2591EDI Purchase Order Change Detail - InboundBatch Input Files42B: Sales Order EntryBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDTY, SZEDSQ, SZEKCO, SZEDOC, SZEDCT, SZEDLN, SZEDST, SZEDFT, SZEDDT, SZEDER, SZEDDL, SZEDSP, SZEDBT, SZPNID, SZCHGC, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZLNID, SZSFXO, SZMCU, SZCO, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOGNO, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZDMCT, SZDMCS, SZAN8, SZSHAN, SZPA8, SZDRQJ, SZTRDJ, SZPDDJ, SZOPDJ, SZADDJ, SZIVD, SZCNDJ, SZDGL, SZRSDJ, SZPEFJ, SZPPDJ, SZPSDJ, SZVR01, SZVR02, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZCITM, SZLOCN, SZLOTN, SZFRGD, SZTHGD, SZFRMP, SZTHRP, SZEXDP, SZDSC1, SZDSC2, SZLNTY, SZNXTR, SZLTTR, SZEMCU, SZRLIT, SZKTLN, SZCPNT, SZRKIT, SZKTP, SZSRP1, SZSRP2, SZSRP3, SZSRP4, SZSRP5, SZPRP1, SZPRP2, SZPRP3, SZPRP4, SZPRP5, SZUOM, SZUORG, SZSOQS, SZSOBK, SZSOCN, SZSONE, SZUOPN, SZQTYT, SZQRLV, SZCOMM, SZOTQY, SZUPRC, SZAEXP, SZAOPN, SZPROV, SZTPC, SZAPUM, SZLPRC, SZUNCS, SZECST, SZCSTO, SZTCST, SZINMG, SZPTC, SZRYIN, SZDTBS, SZTRDC, SZFUN2, SZASN, SZPRGR, SZCLVL, SZDSPR, SZDSFT, SZFAPP, SZCADC, SZKCO, SZDOC, SZDCT, SZODOC, SZODCT, SZOKC, SZPSN, SZDELN, SZTAX1, SZTXA1, SZEXR1, SZATXT, SZPRIO, SZRESL, SZBACK, SZSBAL, SZAPTS, SZLOB, SZEUSE, SZDTYS, SZNTR, SZVEND, SZANBY, SZCARS, SZMOT, SZCOT, SZROUT, SZSTOP, SZZON, SZCNID, SZFRTH, SZAFT, SZFUF1, SZFRTC, SZFRAT, SZRATT, SZSHCM, SZSHCN, SZSERN, SZUOM1, SZPQOR, SZUOM2, SZSQOR, SZUOM4, SZITWT, SZWTUM, SZITVL, SZVLUM, SZRPRC, SZORPR, SZORP, SZCMGP, SZCMGL, SZGLC, SZCTRY, SZFY, SZSTTS, SZSO01, SZSO02, SZSO03, SZSO04, SZSO05, SZSO06, SZSO07, SZSO08, SZSO09, SZSO10, SZSO11, SZSO12, SZSO13, SZSO14, SZSO15, SZACOM, SZCMCG, SZRCD, SZGRWT, SZGWUM, SZANI, SZAID, SZOMCU, SZOBJ, SZSUB, SZLT, SZSBL, SZSBLT, SZLCOD, SZUPC1, SZUPC2, SZUPC3, SZSWMS, SZUNCD, SZCRMD, SZCRCD, SZCRR, SZFPRC, SZFUP, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZIR01, SZIR02, SZIR03, SZIR04, SZIR05, SZSOOR, SZDEID, SZPSIG, SZRLNU, SZPMDT, SZRLTM, SZRLDJ, SZDRQT, SZADTM, SZOPTT, SZPDTT, SZPSTM, SZPMTN, SZBSC, SZCBSC, SZDVAN, SZRFRV, SZSHPN, SZPRJM, SZHOLD, SZPMTO, SZDUAL, SZGAN8, SZGSHAN, SZGPA8, SZGCARS, SZPMPN, SZPNS FROM F47132

TOP920 | 47 | F47132 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDTYType RecordCharacterUDC (00 RD)10 Allow NULL? 
2SZEDSQRecord SequenceNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
3SZEKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4SZEDOCEDI - Document NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
7SZEDSTEDI - Transaction Set NumberStringUDC (40 ST)60 Allow NULL? 
8SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
9SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
10SZEDEREDI - Send/Receive IndicatorCharacterUDC (H00 ED)10 Allow NULL? 
11SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
12SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
14SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
15SZCHGCChange CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
16SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
17SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
18SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
19SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
20SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
21SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
22SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
23SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
24SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
25SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
26SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
27SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
28SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
29SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
30SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
31SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
32SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
33SZAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
34SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
35SZPA8Address Number - ParentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
36SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
37SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
38SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
39SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
40SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
41SZIVDDate - InvoiceDateGeneric Edit60
42SZCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
43SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
44SZRSDJDate - Promised DeliveryDateGeneric Edit60
45SZPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
46SZPPDJDate - Promised ShipmentDateGeneric Edit60
47SZPSDJDate - Future Date 2DateGeneric Edit60
48SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
49SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
50SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
51SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
52SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
53SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
54SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
55SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
56SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
57SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
58SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
59SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
60SZEXDPDays Before ExpirationNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
61SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
62SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
63SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
64SZNXTRStatus Code - NextStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
65SZLTTRStatus Code - LastStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
66SZEMCUBusiness Unit - HeaderStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
67SZRLITItem Number - Related (Kit)StringGeneric Edit80 Allow NULL? 
68SZKTLNKit Master Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
69SZCPNTComponent Line NumberNumericGeneric Edit41 Allow NULL? 
70SZRKITRelated Kit ComponentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
71SZKTPNumber of Component Per ParentNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
72SZSRP1Sales Catalog SectionStringUDC (41 S1)30 Allow NULL? 
73SZSRP2Sub SectionStringUDC (41 S2)30 Allow NULL? 
74SZSRP3Sales Category Code 3StringUDC (41 S3)30 Allow NULL? 
75SZSRP4Sales Category Code 4StringUDC (41 S4)30 Allow NULL? 
76SZSRP5Sales Category Code 5StringUDC (41 S5)30 Allow NULL? 
77SZPRP1Commodity ClassStringUDC (41 P1)30 Allow NULL? 
78SZPRP2Commodity Sub ClassStringUDC (41 P2)30 Allow NULL? 
79SZPRP3Supplier Rebate CodeStringUDC (41 P3)30 Allow NULL? 
80SZPRP4Master Planning FamilyStringUDC (41 P4)30 Allow NULL? 
81SZPRP5Purchasing Category Code 5StringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
82SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
83SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
84SZSOQSQuantity ShippedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
85SZSOBKUnits - Qty Backordered/HeldNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
86SZSOCNUnits - Quantity Canceled/ScrappedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
87SZSONEUnits - Future Quantity CommittedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
88SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
89SZQTYTUnits - Shipped to DateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
90SZQRLVUnits - RelievedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
91SZCOMMCommitted (H/S)CharacterUDC (H42 CP)10 Allow NULL? 
92SZOTQYOther Quantity (1/2)CharacterUDC10 Allow NULL? 
93SZUPRCAmount - Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
94SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
95SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
96SZPROVPrice Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
97SZTPCTemporary Price (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
98SZAPUMUnit of Measure - Entered for Unit PriceStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
99SZLPRCAmount - List PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
100SZUNCSAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
101SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
102SZCSTOCost Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
103SZTCSTExtended Cost - TransferNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
104SZINMGPrint MessageStringUDC (40 PM)100 Allow NULL? 
105SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
106SZRYINPayment InstrumentCharacterUDC (00 PY)10 Allow NULL? 
107SZDTBSBased on DateCharacterUDC (42 BD)10 Allow NULL? 
108SZTRDCDiscount - TradeNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
109SZFUN2Trade Discount (Old)NumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
110SZASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
111SZPRGRItem Price GroupStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
112SZCLVLPricing Category LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
113SZDSPRDiscount FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
114SZDSFTDiscount Factor Type - $ or % (D/P)CharacterUDC (H41 DS)10 Allow NULL? 
115SZFAPPDiscount Application TypeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
116SZCADCDiscount % - CashNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
117SZKCODocument CompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
118SZDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
119SZDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
120SZODOCDocument - OriginalNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
121SZODCTDocument Type - OriginalStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
122SZOKCDocument Company - OriginalStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
123SZPSNPick Slip NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
124SZDELNDelivery NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
125SZTAX1Sales Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
126SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
127SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
128SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
129SZPRIOPriority - ProcessingCharacterUDC (H40 PR)10 Allow NULL? 
130SZRESLPrinted CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
131SZBACKBackorders Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
132SZSBALSubstitutes Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
133SZAPTSPartial Line Shipments Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
134SZLOBLine of BusinessStringUDC (40 LB)30 Allow NULL? 
135SZEUSEEnd UseStringUDC (40 EU)30 Allow NULL? 
136SZDTYSDuty StatusStringUDC (40 DS)20 Allow NULL? 
137SZNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
138SZVENDPrimary / Last Supplier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
139SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
140SZCARSCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
141SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
142SZCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
143SZROUTRoute CodeStringUDC (42 RT)30 Allow NULL? 
144SZSTOPStop CodeStringUDC (42 SP)30 Allow NULL? 
145SZZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
146SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
147SZFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
148SZAFTApply Freight - Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
149SZFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
150SZFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
151SZFRATRate Code - Frieght/MiscStringUDC (41 RT)100 Allow NULL? 
152SZRATTRate Type - Freight/MiscCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
153SZSHCMShipping Commodity ClassStringUDC (41 E)30 Allow NULL? 
154SZSHCNShipping Conditions CodeStringUDC (41 C)30 Allow NULL? 
155SZSERNSerial Number - LotStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
156SZUOM1Unit of Measure - PrimaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
157SZPQORUnits - Primary Quantity OrderedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
158SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
159SZSQORUnits - Secondary Quantity OrderedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
160SZUOM4Unit of Measure - PricingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
161SZITWTUnit WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
162SZWTUMWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
163SZITVLUnit VolumeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
164SZVLUMVolume Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
165SZRPRCReprice (Basket Price) CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
166SZORPROrder Reprice CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
167SZORPOrder Repriced IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
168SZCMGPCosting Method - InventoryStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
169SZCMGLCommitment MethodCharacterUDC (H40 CM)10 Allow NULL? 
170SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
171SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
172SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
173SZSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
174SZSO01Inter Branch SalesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
175SZSO02On Hand UpdatedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
176SZSO03Configurator Print FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
177SZSO04Sales Order Status 04CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
178SZSO05Substitute Item IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
179SZSO06Preference Commitment IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
180SZSO07Ship date (PDDJ) overriddenCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
181SZSO08Price Adjustment Line IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
182SZSO09Price Adj. History IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
183SZSO10Preference Production AllocationCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
184SZSO11Transfer/Direct Ship/Intercompany FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
185SZSO12Deferred entries flagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
186SZSO13Euro Conversion Status FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
187SZSO14Sales Order Status 14CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
188SZSO15Sales Order Status 15CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
189SZACOMApply Commission (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
190SZCMCGCommission CategoryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
191SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
192SZGRWTGross WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
193SZGWUMGross Weight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
194SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
195SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
196SZOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
197SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
198SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
199SZLTLedger TypesStringUDC (09 LT)20 Allow NULL? 
200SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
201SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
202SZLCODCode - Location Tax StatusStringUDC (46 LT)20 Allow NULL? 
203SZUPC1Price Code 1StringUDC (40 P1)20 Allow NULL? 
204SZUPC2Price Code 2StringUDC (40 P2)20 Allow NULL? 
205SZUPC3Price Code 3StringUDC (40 P3)20 Allow NULL? 
206SZSWMSStatus - In WarehouseCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
207SZUNCDWork Order Freeze CodeCharacterUDC (H00 UN)10 Allow NULL? 
208SZCRMDSend MethodCharacterUDC (00 SM)10 Allow NULL? 
209SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
210SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
211SZFPRCAmount - List Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
212SZFUPAmount - Foreign Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
213SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
214SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
215SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
216SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
217SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
218SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
219SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
220SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
221SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
222SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
223SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
224SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
225SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
226SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
227SZIR01Integration Reference 01StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
228SZIR02Integration Reference 02StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
229SZIR03Integration Reference 03StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
230SZIR04Integration Reference 04StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
231SZIR05Integration Reference 05StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
232SZSOORSource of OrderIntegerGeneric Edit110 Allow NULL? 
233SZDEIDDemand Unique Key IDNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
234SZPSIGPull SignalStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
235SZRLNURelease NumberStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
236SZPMDTScheduled Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
237SZRLTMTime - ReleaseNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
238SZRLDJDate - ReleaseDateGeneric Edit60
239SZDRQTRequested Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
240SZADTMActual Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
241SZOPTTTime - Original Promised DeliveryNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
242SZPDTTTime - Scheduled PickNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
243SZPSTMTime - Future Time 2NumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
244SZPMTNPromotion IDStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
245SZBSCBuying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
246SZCBSCCurrent Buying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
247SZDVANAddress Number - Deliver ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
248SZRFRVRevision ReasonStringUDC (42 RR)30 Allow NULL? 
249SZSHPNShipment NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
250SZPRJMProject NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
251SZHOLDHold Orders CodeStringUDC (42 HC)20 Allow NULL? 
252SZPMTOPayment Terms Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
253SZDUALDual Unit Of Measure ItemCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
254SZGAN8Global Location NumberNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
255SZGSHANShip To GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
256SZGPA8Parent Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
257SZGCARSCarrier Number GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
258SZPMPNProduction NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
259SZPNSProduction Number ShortNumericGeneric Edit100 Allow NULL? 

TOP920 | 47 | F47132 INDEXES

NumberDescription
1EdiDocNumber EdiDocType + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDOCEDI - Document NumberAscending
2EDCTEDI - Document TypeAscending
3EKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)Ascending
4EDLNEDI - Line NumberAscending