JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

267 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?920 | 47 | F47012 TABLE

47: Electronic Commerce
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F47012SZ2671EDI Purchase Order Detail - InboundBatch Input Files42B: Sales Order EntryBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDTY, SZEDSQ, SZEKCO, SZEDOC, SZEDCT, SZEDLN, SZEDST, SZEDFT, SZEDDT, SZEDER, SZEDDL, SZEDSP, SZEDBT, SZPNID, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZLNID, SZSFXO, SZMCU, SZCO, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOGNO, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZDMCT, SZDMCS, SZAN8, SZSHAN, SZPA8, SZDRQJ, SZTRDJ, SZPDDJ, SZOPDJ, SZADDJ, SZIVD, SZCNDJ, SZDGL, SZRSDJ, SZPEFJ, SZPPDJ, SZPSDJ, SZVR01, SZVR02, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZCITM, SZLOCN, SZLOTN, SZFRGD, SZTHGD, SZFRMP, SZTHRP, SZEXDP, SZDSC1, SZDSC2, SZLNTY, SZNXTR, SZLTTR, SZEMCU, SZRLIT, SZKTLN, SZCPNT, SZRKIT, SZKTP, SZSRP1, SZSRP2, SZSRP3, SZSRP4, SZSRP5, SZPRP1, SZPRP2, SZPRP3, SZPRP4, SZPRP5, SZUOM, SZUORG, SZSOQS, SZSOBK, SZSOCN, SZSONE, SZUOPN, SZQTYT, SZQRLV, SZCOMM, SZOTQY, SZUPRC, SZAEXP, SZAOPN, SZPROV, SZTPC, SZAPUM, SZLPRC, SZUNCS, SZECST, SZCSTO, SZTCST, SZINMG, SZPTC, SZRYIN, SZDTBS, SZTRDC, SZFUN2, SZASN, SZPRGR, SZCLVL, SZDSPR, SZDSFT, SZFAPP, SZCADC, SZKCO, SZDOC, SZDCT, SZODOC, SZODCT, SZOKC, SZPSN, SZDELN, SZTAX1, SZTXA1, SZEXR1, SZATXT, SZPRIO, SZRESL, SZBACK, SZSBAL, SZAPTS, SZLOB, SZEUSE, SZDTYS, SZNTR, SZVEND, SZANBY, SZCARS, SZMOT, SZCOT, SZROUT, SZSTOP, SZZON, SZCNID, SZFRTH, SZAFT, SZFUF1, SZFRTC, SZFRAT, SZRATT, SZSHCM, SZSHCN, SZSERN, SZUOM1, SZPQOR, SZUOM2, SZSQOR, SZUOM4, SZITWT, SZWTUM, SZITVL, SZVLUM, SZRPRC, SZORPR, SZORP, SZCMGP, SZCMGL, SZGLC, SZCTRY, SZFY, SZSTTS, SZSO01, SZSO02, SZSO03, SZSO04, SZSO05, SZSO06, SZSO07, SZSO08, SZSO09, SZSO10, SZSO11, SZSO12, SZSO13, SZSO14, SZSO15, SZACOM, SZCMCG, SZRCD, SZGRWT, SZGWUM, SZANI, SZAID, SZOMCU, SZOBJ, SZSUB, SZLT, SZSBL, SZSBLT, SZLCOD, SZUPC1, SZUPC2, SZUPC3, SZSWMS, SZUNCD, SZCRMD, SZCRCD, SZCRR, SZFPRC, SZFUP, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZIR01, SZIR02, SZIR03, SZIR04, SZIR05, SZSOOR, SZDEID, SZPSIG, SZRLNU, SZPMDT, SZRLTM, SZRLDJ, SZDRQT, SZADTM, SZOPTT, SZPDTT, SZPSTM, SZPMTN, SZBSC, SZCBSC, SZDVAN, SZRFRV, SZSHPN, SZPRJM, SZHOLD, SZPMTO, SZDUAL, SZPODC01, SZPODC02, SZPODC03, SZPODC04, SZJBCD, SZSRQTY, SZSRUOM, SZCFGFL, SZGAN8, SZGSHAN, SZGPA8, SZGVEND, SZGCARS, SZGDVAN, SZPMPN FROM F47012

TOP920 | 47 | F47012 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDTYType RecordCharacterUDC (00 RD)10 Allow NULL? 
2SZEDSQRecord SequenceNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
3SZEKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4SZEDOCEDI - Document NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
7SZEDSTEDI - Transaction Set NumberStringUDC (40 ST)60 Allow NULL? 
8SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
9SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
10SZEDEREDI - Send/Receive IndicatorCharacterUDC (H00 ED)10 Allow NULL? 
11SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
12SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
14SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
15SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
16SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
17SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
18SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
19SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
20SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
21SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
22SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
23SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
24SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
25SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
26SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
27SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
28SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
29SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
30SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
31SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
32SZAN8Address NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
33SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
34SZPA8Address Number - ParentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
35SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
36SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
37SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
38SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
39SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
40SZIVDDate - InvoiceDateGeneric Edit60
41SZCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
42SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
43SZRSDJDate - Promised DeliveryDateGeneric Edit60
44SZPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
45SZPPDJDate - Promised ShipmentDateGeneric Edit60
46SZPSDJDate - Future Date 2DateGeneric Edit60
47SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
48SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
49SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
50SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
51SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
52SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
53SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
54SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
55SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
56SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
57SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
58SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
59SZEXDPDays Before ExpirationNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
60SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
61SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
62SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
63SZNXTRStatus Code - NextStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
64SZLTTRStatus Code - LastStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
65SZEMCUBusiness Unit - HeaderStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
66SZRLITItem Number - Related (Kit)StringGeneric Edit80 Allow NULL? 
67SZKTLNKit Master Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
68SZCPNTComponent Line NumberNumericGeneric Edit41 Allow NULL? 
69SZRKITRelated Kit ComponentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
70SZKTPNumber of Component Per ParentNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
71SZSRP1Sales Catalog SectionStringUDC (41 S1)30 Allow NULL? 
72SZSRP2Sub SectionStringUDC (41 S2)30 Allow NULL? 
73SZSRP3Sales Category Code 3StringUDC (41 S3)30 Allow NULL? 
74SZSRP4Sales Category Code 4StringUDC (41 S4)30 Allow NULL? 
75SZSRP5Sales Category Code 5StringUDC (41 S5)30 Allow NULL? 
76SZPRP1Commodity ClassStringUDC (41 P1)30 Allow NULL? 
77SZPRP2Commodity Sub ClassStringUDC (41 P2)30 Allow NULL? 
78SZPRP3Supplier Rebate CodeStringUDC (41 P3)30 Allow NULL? 
79SZPRP4Master Planning FamilyStringUDC (41 P4)30 Allow NULL? 
80SZPRP5Purchasing Category Code 5StringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
81SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
82SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
83SZSOQSQuantity ShippedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
84SZSOBKUnits - Qty Backordered/HeldNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
85SZSOCNUnits - Quantity Canceled/ScrappedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
86SZSONEUnits - Future Quantity CommittedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
87SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
88SZQTYTUnits - Shipped to DateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
89SZQRLVUnits - RelievedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
90SZCOMMCommitted (H/S)CharacterUDC (H42 CP)10 Allow NULL? 
91SZOTQYOther Quantity (1/2)CharacterUDC10 Allow NULL? 
92SZUPRCAmount - Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
93SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
94SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
95SZPROVPrice Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
96SZTPCTemporary Price (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
97SZAPUMUnit of Measure - Entered for Unit PriceStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
98SZLPRCAmount - List PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
99SZUNCSAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
100SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
101SZCSTOCost Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
102SZTCSTExtended Cost - TransferNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
103SZINMGPrint MessageStringUDC (40 PM)100 Allow NULL? 
104SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
105SZRYINPayment InstrumentCharacterUDC (00 PY)10 Allow NULL? 
106SZDTBSBased on DateCharacterUDC (42 BD)10 Allow NULL? 
107SZTRDCDiscount - TradeNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
108SZFUN2Trade Discount (Old)NumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
109SZASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
110SZPRGRItem Price GroupStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
111SZCLVLPricing Category LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
112SZDSPRDiscount FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
113SZDSFTDiscount Factor Type - $ or % (D/P)CharacterUDC (H41 DS)10 Allow NULL? 
114SZFAPPDiscount Application TypeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
115SZCADCDiscount % - CashNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
116SZKCODocument CompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
117SZDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
118SZDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
119SZODOCDocument - OriginalNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
120SZODCTDocument Type - OriginalStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
121SZOKCDocument Company - OriginalStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
122SZPSNPick Slip NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
123SZDELNDelivery NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
124SZTAX1Sales Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
125SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
126SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
127SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
128SZPRIOPriority - ProcessingCharacterUDC (H40 PR)10 Allow NULL? 
129SZRESLPrinted CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
130SZBACKBackorders Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
131SZSBALSubstitutes Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
132SZAPTSPartial Line Shipments Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
133SZLOBLine of BusinessStringUDC (40 LB)30 Allow NULL? 
134SZEUSEEnd UseStringUDC (40 EU)30 Allow NULL? 
135SZDTYSDuty StatusStringUDC (40 DS)20 Allow NULL? 
136SZNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
137SZVENDPrimary / Last Supplier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
138SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
139SZCARSCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
140SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
141SZCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
142SZROUTRoute CodeStringUDC (42 RT)30 Allow NULL? 
143SZSTOPStop CodeStringUDC (42 SP)30 Allow NULL? 
144SZZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
145SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
146SZFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
147SZAFTApply Freight - Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
148SZFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
149SZFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
150SZFRATRate Code - Frieght/MiscStringUDC (41 RT)100 Allow NULL? 
151SZRATTRate Type - Freight/MiscCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
152SZSHCMShipping Commodity ClassStringUDC (41 E)30 Allow NULL? 
153SZSHCNShipping Conditions CodeStringUDC (41 C)30 Allow NULL? 
154SZSERNSerial Number - LotStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
155SZUOM1Unit of Measure - PrimaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
156SZPQORUnits - Primary Quantity OrderedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
157SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
158SZSQORUnits - Secondary Quantity OrderedNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
159SZUOM4Unit of Measure - PricingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
160SZITWTUnit WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
161SZWTUMWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
162SZITVLUnit VolumeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
163SZVLUMVolume Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
164SZRPRCReprice (Basket Price) CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
165SZORPROrder Reprice CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
166SZORPOrder Repriced IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
167SZCMGPCosting Method - InventoryStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
168SZCMGLCommitment MethodCharacterUDC (H40 CM)10 Allow NULL? 
169SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
170SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
171SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
172SZSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
173SZSO01Inter Branch SalesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
174SZSO02On Hand UpdatedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
175SZSO03Configurator Print FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
176SZSO04Sales Order Status 04CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
177SZSO05Substitute Item IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
178SZSO06Preference Commitment IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
179SZSO07Ship date (PDDJ) overriddenCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
180SZSO08Price Adjustment Line IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
181SZSO09Price Adj. History IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
182SZSO10Preference Production AllocationCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
183SZSO11Transfer/Direct Ship/Intercompany FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
184SZSO12Deferred entries flagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
185SZSO13Euro Conversion Status FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
186SZSO14Sales Order Status 14CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
187SZSO15Sales Order Status 15CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
188SZACOMApply Commission (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
189SZCMCGCommission CategoryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
190SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
191SZGRWTGross WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
192SZGWUMGross Weight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
193SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
194SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
195SZOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
196SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
197SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
198SZLTLedger TypesStringUDC (09 LT)20 Allow NULL? 
199SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
200SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
201SZLCODCode - Location Tax StatusStringUDC (46 LT)20 Allow NULL? 
202SZUPC1Price Code 1StringUDC (40 P1)20 Allow NULL? 
203SZUPC2Price Code 2StringUDC (40 P2)20 Allow NULL? 
204SZUPC3Price Code 3StringUDC (40 P3)20 Allow NULL? 
205SZSWMSStatus - In WarehouseCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
206SZUNCDWork Order Freeze CodeCharacterUDC (H00 UN)10 Allow NULL? 
207SZCRMDSend MethodCharacterUDC (00 SM)10 Allow NULL? 
208SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
209SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
210SZFPRCAmount - List Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
211SZFUPAmount - Foreign Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
212SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
213SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
214SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
215SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
216SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
217SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
218SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
219SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
220SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
221SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
222SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
223SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
224SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
225SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
226SZIR01Integration Reference 01StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
227SZIR02Integration Reference 02StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
228SZIR03Integration Reference 03StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
229SZIR04Integration Reference 04StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
230SZIR05Integration Reference 05StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
231SZSOORSource of OrderIntegerGeneric Edit110 Allow NULL? 
232SZDEIDDemand Unique Key IDNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
233SZPSIGPull SignalStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
234SZRLNURelease NumberStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
235SZPMDTScheduled Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
236SZRLTMTime - ReleaseNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
237SZRLDJDate - ReleaseDateGeneric Edit60
238SZDRQTRequested Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
239SZADTMActual Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
240SZOPTTTime - Original Promised DeliveryNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
241SZPDTTTime - Scheduled PickNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
242SZPSTMTime - Future Time 2NumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
243SZPMTNPromotion IDStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
244SZBSCBuying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
245SZCBSCCurrent Buying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
246SZDVANAddress Number - Deliver ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
247SZRFRVRevision ReasonStringUDC (42 RR)30 Allow NULL? 
248SZSHPNShipment NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
249SZPRJMProject NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
250SZHOLDHold Orders CodeStringUDC (42 HC)20 Allow NULL? 
251SZPMTOPayment Terms Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
252SZDUALDual Unit Of Measure ItemCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
253SZPODC01Purchase Line Code 01StringUDC (43 C7)30 Allow NULL? 
254SZPODC02Purchase Line Code 02StringUDC (43 C8)30 Allow NULL? 
255SZPODC03Purchase Line Code 03StringUDC (43 L7)100 Allow NULL? 
256SZPODC04Purchase Line Code 04StringUDC (43 L8)100 Allow NULL? 
257SZJBCDJob Type (Craft) CodeStringUDC (06 G)60 Allow NULL? 
258SZSRQTYService QuantityNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
259SZSRUOMService Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
260SZCFGFLCreated By Configurator FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
261SZGAN8Global Location NumberNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
262SZGSHANShip To GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
263SZGPA8Parent Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
264SZGVENDVendor GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
265SZGCARSCarrier Number GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
266SZGDVANDeliver To Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
267SZPMPNProduction NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 

TOP920 | 47 | F47012 INDEXES

NumberDescription
1EdiDocNum EdiDocType + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDOCEDI - Document NumberAscending
2EDCTEDI - Document TypeAscending
3EKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)Ascending
4EDLNEDI - Line NumberAscending