JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

259 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?910 | 47 | F47147 TABLE

47: Electronic Commerce
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1910F47147SZ2591EDI P.O. Change Acknowledgment Detail - OutboundBatch Input Files42: Sales ManagementBusiness Data
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDTY, SZEDSQ, SZEKCO, SZEDOC, SZEDCT, SZEDLN, SZEDST, SZEDFT, SZEDDT, SZEDER, SZEDDL, SZEDSP, SZEDBT, SZPNID, SZCHGC, SZLSTS, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZLNID, SZSFXO, SZMCU, SZCO, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOGNO, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZDMCT, SZDMCS, SZAN8, SZSHAN, SZPA8, SZDRQJ, SZTRDJ, SZPDDJ, SZOPDJ, SZADDJ, SZIVD, SZCNDJ, SZDGL, SZRSDJ, SZPEFJ, SZPPDJ, SZPSDJ, SZVR01, SZVR02, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZCITM, SZLOCN, SZLOTN, SZFRGD, SZTHGD, SZFRMP, SZTHRP, SZEXDP, SZDSC1, SZDSC2, SZLNTY, SZNXTR, SZLTTR, SZEMCU, SZRLIT, SZKTLN, SZCPNT, SZRKIT, SZKTP, SZSRP1, SZSRP2, SZSRP3, SZSRP4, SZSRP5, SZPRP1, SZPRP2, SZPRP3, SZPRP4, SZPRP5, SZUOM, SZUORG, SZSOQS, SZSOBK, SZSOCN, SZSONE, SZUOPN, SZQTYT, SZQRLV, SZCOMM, SZOTQY, SZUPRC, SZAEXP, SZAOPN, SZPROV, SZTPC, SZAPUM, SZLPRC, SZUNCS, SZECST, SZCSTO, SZTCST, SZINMG, SZPTC, SZRYIN, SZDTBS, SZTRDC, SZFUN2, SZASN, SZPRGR, SZCLVL, SZDSPR, SZDSFT, SZFAPP, SZCADC, SZKCO, SZDOC, SZDCT, SZODOC, SZODCT, SZOKC, SZPSN, SZDELN, SZTAX1, SZTXA1, SZEXR1, SZATXT, SZPRIO, SZRESL, SZBACK, SZSBAL, SZAPTS, SZLOB, SZEUSE, SZDTYS, SZNTR, SZVEND, SZANBY, SZCARS, SZMOT, SZCOT, SZROUT, SZSTOP, SZZON, SZCNID, SZFRTH, SZAFT, SZFUF1, SZFRTC, SZFRAT, SZRATT, SZSHCM, SZSHCN, SZSERN, SZUOM1, SZPQOR, SZUOM2, SZSQOR, SZUOM4, SZITWT, SZWTUM, SZITVL, SZVLUM, SZRPRC, SZORPR, SZORP, SZCMGP, SZCMGL, SZGLC, SZCTRY, SZFY, SZSTTS, SZSO01, SZSO02, SZSO03, SZSO04, SZSO05, SZSO06, SZSO07, SZSO08, SZSO09, SZSO10, SZSO11, SZSO12, SZSO13, SZSO14, SZSO15, SZACOM, SZCMCG, SZRCD, SZGRWT, SZGWUM, SZANI, SZAID, SZOMCU, SZOBJ, SZSUB, SZLT, SZSBL, SZSBLT, SZLCOD, SZUPC1, SZUPC2, SZUPC3, SZSWMS, SZUNCD, SZCRMD, SZCRCD, SZCRR, SZFPRC, SZFUP, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZADTM, SZBSC, SZCBSC, SZDVAN, SZDEID, SZDUAL, SZOPTT, SZPDTT, SZPRJM, SZPMTN, SZPSIG, SZPSTM, SZRFRV, SZRLDJ, SZRLNU, SZRLTM, SZPMDT, SZSOOR, SZIR01, SZIR02, SZIR03, SZIR04, SZIR05, SZSHPN, SZDRQT, SZHOLD, SZPMTO, SZGAN8, SZGSHAN, SZGPA8, SZGCARS, SZGDVAN FROM F47147

TOP910 | 47 | F47147 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDTYType RecordCharacterUDC (00 RD)10 Allow NULL? 
2SZEDSQRecord SequenceNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
3SZEKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4SZEDOCEDI - Document NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
7SZEDSTEDI - Transaction Set NumberStringUDC (40 ST)60 Allow NULL? 
8SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
9SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
10SZEDEREDI - Send/Receive IndicatorCharacterUDC (H00 ED)10 Allow NULL? 
11SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
12SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
14SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
15SZCHGCChange CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
16SZLSTSLine Item Status CodeStringUDC (47 LS)20 Allow NULL? 
17SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
18SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
19SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
20SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
21SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
22SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
23SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
24SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
25SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
26SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
27SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
28SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
29SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
30SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
31SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
32SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
33SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
34SZAN8Address NumberNumericUDC80 Allow NULL? 
35SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
36SZPA8Address Number - ParentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
37SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
38SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
39SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
40SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
41SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
42SZIVDDate - InvoiceDateGeneric Edit60
43SZCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
44SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
45SZRSDJDate - Promised DeliveryDateGeneric Edit60
46SZPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
47SZPPDJDate - Promised ShipmentDateGeneric Edit60
48SZPSDJDate - Future Date 2DateGeneric Edit60
49SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
50SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
51SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
52SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
53SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
54SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
55SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
56SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
57SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
58SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
59SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
60SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
61SZEXDPDays Before ExpirationNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
62SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
63SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
64SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
65SZNXTRStatus Code - NextStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
66SZLTTRStatus Code - LastStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
67SZEMCUBusiness Unit - HeaderStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
68SZRLITItem Number - Related (Kit)StringGeneric Edit80 Allow NULL? 
69SZKTLNKit Master Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
70SZCPNTComponent Line NumberNumericGeneric Edit41 Allow NULL? 
71SZRKITRelated Kit ComponentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
72SZKTPNumber of Component Per ParentNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
73SZSRP1Sales Rpt 01 - Product FamilyStringUDC (41 S1)30 Allow NULL? 
74SZSRP2Sales Rpt 02 - Family SectionStringUDC (41 S2)30 Allow NULL? 
75SZSRP3Sales Category Code 3StringUDC (41 S3)30 Allow NULL? 
76SZSRP4Sales Category Code 4StringUDC (41 S4)30 Allow NULL? 
77SZSRP5Sales Category Code 5StringUDC (41 S5)30 Allow NULL? 
78SZPRP1Commodity ClassStringUDC (41 P1)30 Allow NULL? 
79SZPRP2Commodity Sub ClassStringUDC (41 P2)30 Allow NULL? 
80SZPRP3Supplier Rebate CodeStringUDC (41 P3)30 Allow NULL? 
81SZPRP4Master Planning FamilyStringUDC (41 P4)30 Allow NULL? 
82SZPRP5Purchasing Category Code 5StringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
83SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
84SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
85SZSOQSQuantity ShippedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
86SZSOBKUnits - Qty Backordered/HeldNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
87SZSOCNUnits - Quantity Canceled/ScrappedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
88SZSONEUnits - Future Quantity CommittedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
89SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
90SZQTYTUnits - Shipped to DateNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
91SZQRLVUnits - RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
92SZCOMMCommitted (H/S)CharacterUDC (H42 CP)10 Allow NULL? 
93SZOTQYOther Quantity (1/2)CharacterUDC10 Allow NULL? 
94SZUPRCAmount - Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
95SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
96SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
97SZPROVPrice Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
98SZTPCTemporary Price (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
99SZAPUMUnit of Measure - Entered for Unit PriceStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
100SZLPRCAmount - List PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
101SZUNCSAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
102SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
103SZCSTOCost Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
104SZTCSTExtended Cost - TransferNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
105SZINMGPrint MessageStringUDC (40 PM)100 Allow NULL? 
106SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
107SZRYINPayment InstrumentCharacterUDC (00 PY)10 Allow NULL? 
108SZDTBSBased on DateCharacterUDC (42 BD)10 Allow NULL? 
109SZTRDCDiscount - TradeNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
110SZFUN2Trade Discount (Old)NumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
111SZASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
112SZPRGRItem Price GroupStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
113SZCLVLPricing Category LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
114SZDSPRDiscount FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
115SZDSFTDiscount Factor Type - $ or % (D/P)CharacterUDC (H41 DS)10 Allow NULL? 
116SZFAPPDiscount Application TypeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
117SZCADCDiscount % - CashNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
118SZKCODocument CompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
119SZDOCDocument (Voucher Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
120SZDCTDocument TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
121SZODOCDocument - OriginalNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
122SZODCTDocument Type - OriginalStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
123SZOKCDocument Company - OriginalStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
124SZPSNPick Slip NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
125SZDELNDelivery NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
126SZTAX1Sales Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
127SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
128SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
129SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
130SZPRIOPriority - ProcessingCharacterUDC (H40 PR)10 Allow NULL? 
131SZRESLPrinted CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
132SZBACKBackorders Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
133SZSBALSubstitutes Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
134SZAPTSPartial Line Shipments Allowed (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
135SZLOBLine of BusinessStringUDC (40 LB)30 Allow NULL? 
136SZEUSEEnd UseStringUDC (40 EU)30 Allow NULL? 
137SZDTYSDuty StatusStringUDC (40 DS)20 Allow NULL? 
138SZNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
139SZVENDPrimary / Last Supplier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
140SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
141SZCARSCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
142SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
143SZCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
144SZROUTRoute CodeStringUDC (42 RT)30 Allow NULL? 
145SZSTOPStop CodeStringUDC (42 SP)30 Allow NULL? 
146SZZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
147SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
148SZFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
149SZAFTApply Freight - Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
150SZFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
151SZFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
152SZFRATRate Code - Frieght/MiscStringUDC (41 RT)100 Allow NULL? 
153SZRATTRate Type - Freight/MiscCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
154SZSHCMShipping Commodity ClassStringUDC (41 E)30 Allow NULL? 
155SZSHCNShipping Conditions CodeStringUDC (41 C)30 Allow NULL? 
156SZSERNSerial Number - LotStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
157SZUOM1Unit of Measure - PrimaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
158SZPQORUnits - Primary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
159SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
160SZSQORUnits - Secondary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
161SZUOM4Unit of Measure - PricingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
162SZITWTUnit WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
163SZWTUMWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
164SZITVLUnit VolumeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
165SZVLUMVolume Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
166SZRPRCReprice (Basket Price) CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
167SZORPROrder Reprice CategoryStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
168SZORPOrder Repriced IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
169SZCMGPCosting Method - InventoryStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
170SZCMGLCommitment MethodCharacterUDC (H40 CM)10 Allow NULL? 
171SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
172SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
173SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
174SZSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
175SZSO01Inter Branch SalesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
176SZSO02On Hand UpdatedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
177SZSO03Configurator Print FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
178SZSO04Sales Order Status 04CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
179SZSO05Substitute Item IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
180SZSO06Preference Commitment IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
181SZSO07Ship date (PDDJ) overriddenCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
182SZSO08Price Adjustment Line IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
183SZSO09Price Adj. History IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
184SZSO10Preference Production AllocationCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
185SZSO11Transfer/Direct Ship/Intercompany FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
186SZSO12Deferred entries flagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
187SZSO13Euro Conversion Status FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
188SZSO14Sales Order Status 14CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
189SZSO15Sales Order Status 15CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
190SZACOMApply Commission (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
191SZCMCGCommission CategoryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
192SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
193SZGRWTGross WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
194SZGWUMGross Weight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
195SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
196SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
197SZOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
198SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
199SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
200SZLTLedger TypesStringUDC (09 LT)20 Allow NULL? 
201SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
202SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
203SZLCODCode - Location Tax StatusStringUDC (46 LT)20 Allow NULL? 
204SZUPC1Price Code 1StringUDC (40 P1)20 Allow NULL? 
205SZUPC2Price Code 2StringUDC (40 P2)20 Allow NULL? 
206SZUPC3Price Code 3StringUDC (40 P3)20 Allow NULL? 
207SZSWMSStatus - In WarehouseCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
208SZUNCDWork Order Freeze CodeCharacterUDC (H00 UN)10 Allow NULL? 
209SZCRMDSend MethodCharacterUDC (00 SM)10 Allow NULL? 
210SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
211SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
212SZFPRCAmount - List Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
213SZFUPAmount - Foreign Price per UnitNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
214SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
215SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
216SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
217SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
218SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
219SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
220SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
221SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
222SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
223SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
224SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
225SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
226SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
227SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
228SZADTMActual Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
229SZBSCBuying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
230SZCBSCCurrent Buying Segment CodeStringUDC (42B BS)100 Allow NULL? 
231SZDVANAddress Number - Deliver ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
232SZDEIDDemand Unique Key IDNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
233SZDUALDual Unit Of Measure ItemCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
234SZOPTTTime - Original Promised DeliveryNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
235SZPDTTTime - Scheduled PickNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
236SZPRJMProject NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
237SZPMTNPromotion IDStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
238SZPSIGPull SignalStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
239SZPSTMTime - Future Time 2NumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
240SZRFRVRevision ReasonStringUDC (42 RR)30 Allow NULL? 
241SZRLDJDate - ReleaseDateGeneric Edit60
242SZRLNURelease NumberStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
243SZRLTMTime - ReleaseNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
244SZPMDTScheduled Shipment TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
245SZSOORSource of OrderIntegerGeneric Edit110 Allow NULL? 
246SZIR01Integration Reference 01StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
247SZIR02Integration Reference 02StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
248SZIR03Integration Reference 03StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
249SZIR04Integration Reference 04StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
250SZIR05Integration Reference 05StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
251SZSHPNShipment NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
252SZDRQTRequested Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
253SZHOLDHold Orders CodeStringUDC (42 HC)20 Allow NULL? 
254SZPMTOPayment Terms Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
255SZGAN8Global Location NumberNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
256SZGSHANShip To GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
257SZGPA8Parent Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
258SZGCARSCarrier Number GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 
259SZGDVANDeliver To Address GLNNumericGeneric Edit130 Allow NULL? 

TOP910 | 47 | F47147 INDEXES

NumberDescription
1EdIDocNumber EdiDocType + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDOCEDI - Document NumberAscending
2EDCTEDI - Document TypeAscending
3EKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)Ascending
4EDLNEDI - Line NumberAscending