JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

189 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?812 | 47 | F47137 TABLE

47: Electronic Commerce
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1812F47137SZ1891EDI Purchase Order Change Detail - OutboundBatch Input Files43: ProcurementAS400 Coexistence Tables
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDTY, SZEDSQ, SZEKCO, SZEDOC, SZEDCT, SZEDLN, SZEDST, SZEDFT, SZEDDT, SZEDER, SZEDDL, SZEDSP, SZEDBT, SZPNID, SZCHGC, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZSFXO, SZLNID, SZMCU, SZCO, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOGNO, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZDMCT, SZDMCS, SZAN8, SZSHAN, SZDRQJ, SZTRDJ, SZPDDJ, SZOPDJ, SZADDJ, SZCNDJ, SZPEFJ, SZPPDJ, SZPSDJ, SZDSVJ, SZDGL, SZPN, SZVR01, SZVR02, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZCITM, SZLOCN, SZLOTN, SZFRGD, SZTHGD, SZFRMP, SZTHRP, SZDSC1, SZDSC2, SZLNTY, SZNXTR, SZLTTR, SZRLIT, SZPDS1, SZPDS2, SZPDS3, SZPDS4, SZPDS5, SZPDP1, SZPDP2, SZPDP3, SZPDP4, SZPDP5, SZUOM, SZUORG, SZUCHG, SZUOPN, SZUREC, SZCREC, SZURLV, SZOTQY, SZPRRC, SZAEXP, SZACHG, SZAOPN, SZAREC, SZARLV, SZFTN1, SZTRLV, SZPROV, SZAMC3, SZECST, SZCSTO, SZCSMP, SZINMG, SZASN, SZPRGR, SZCLVL, SZCATN, SZDSPR, SZPTC, SZTX, SZEXR1, SZTXA1, SZATXT, SZCNID, SZCDCD, SZNTR, SZFRTH, SZFRTC, SZZON, SZFRAT, SZRATT, SZANBY, SZANCR, SZMOT, SZCOT, SZSHCM, SZSHCN, SZUOM1, SZPQOR, SZUOM2, SZSQOR, SZUOM3, SZITWT, SZWTUM, SZITVL, SZVLUM, SZGLC, SZCTRY, SZFY, SZSTTS, SZRCD, SZFUF1, SZFUF2, SZGRWT, SZGWUM, SZLT, SZANI, SZAID, SZOMCU, SZOBJ, SZSUB, SZSBLT, SZSBL, SZASID, SZCCMP, SZTAG, SZWR01, SZPL, SZELEV, SZR001, SZRTNR, SZLCOD, SZPURG, SZPROM, SZFNLP, SZAVCH, SZPRPY, SZUNCD, SZMATY, SZRTGC, SZRCPF, SZARTG, SZCORD, SZCHDT, SZDOCC, SZCHLN, SZCRCD, SZCRR, SZFRRC, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZFCHG, SZFAP, SZFREC, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY FROM F47137

TOP812 | 47 | F47137 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDTYType RecordCharacterUDC (00 RD)10 Allow NULL? 
2SZEDSQRecord SequenceNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
3SZEKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4SZEDOCEDI - Document NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
7SZEDSTEDI - Transaction Set NumberStringUDC (40 ST)60 Allow NULL? 
8SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
9SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
10SZEDEREDI - Send/Receive IndicatorCharacterUDC (H00 ED)10 Allow NULL? 
11SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
12SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
14SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
15SZCHGCChange CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
16SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
17SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
18SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
19SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
20SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
21SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
22SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
23SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
24SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
25SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
26SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
27SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
28SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
29SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
30SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
31SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
32SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
33SZAN8Address NumberNumericUDC80 Allow NULL? 
34SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
35SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
36SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
37SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
38SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
39SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
40SZCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
41SZPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
42SZPPDJDate - Promised ShipmentDateGeneric Edit60
43SZPSDJDate - Future Date 2DateGeneric Edit60
44SZDSVJDate - Service/TaxDateGeneric Edit60
45SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
46SZPNPeriod Number - General LedgerNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
47SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
48SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
49SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
50SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
51SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
52SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
53SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
54SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
55SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
56SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
57SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
58SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
59SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
60SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
61SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
62SZNXTRStatus Code - NextStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
63SZLTTRStatus Code - LastStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
64SZRLITItem Number - Related (Kit)StringGeneric Edit80 Allow NULL? 
65SZPDS1Reporting Code 1 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
66SZPDS2Reporting Code 2 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
67SZPDS3Reporting Code 3 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
68SZPDS4Reporting Code 4 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
69SZPDS5Reporting Code 5 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
70SZPDP1Reporting Code 1 - PurchasingStringUDC (41 P1)30 Allow NULL? 
71SZPDP2Reporting Code 2 - PurchasingStringUDC (41 P2)30 Allow NULL? 
72SZPDP3Reporting Code 3 - PurchasingStringUDC (41 P3)30 Allow NULL? 
73SZPDP4Reporting Code 4 - PurchasingStringUDC (41 P4)30 Allow NULL? 
74SZPDP5Reporting Code 5 - PurchasingStringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
75SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
76SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
77SZUCHGUnits - On HoldNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
78SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
79SZURECUnits - ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
80SZCRECUnits - Cumulative ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
81SZURLVUnits - RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
82SZOTQYOther Quantity (1/2)CharacterUDC10 Allow NULL? 
83SZPRRCAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
84SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
85SZACHGAmount - On HoldNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
86SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
87SZARECAmount - ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
88SZARLVAmount - RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
89SZFTN1Amount - Tax CommitmentNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
90SZTRLVAmount - Tax RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
91SZPROVPrice Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
92SZAMC3Unit Cost - PurchasingNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
93SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
94SZCSTOCost Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
95SZCSMPCosting Method - PurchasingCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
96SZINMGPrint MessageStringUDC (40 PM)100 Allow NULL? 
97SZASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
98SZPRGRItem Price GroupStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
99SZCLVLPricing Category LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
100SZCATNCatalogStringUDC (40 CN)80 Allow NULL? 
101SZDSPRDiscount FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
102SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
103SZTXPurchasing Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
104SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
105SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
106SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
107SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
108SZCDCDCommodity CodeStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
109SZNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
110SZFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
111SZFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
112SZZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
113SZFRATRate Code - Frieght/MiscStringUDC (41 RT)100 Allow NULL? 
114SZRATTRate Type - Freight/MiscCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
115SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
116SZANCRCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
117SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
118SZCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
119SZSHCMShipping Commodity ClassStringUDC (41 E)30 Allow NULL? 
120SZSHCNShipping Conditions CodeStringUDC (41 C)30 Allow NULL? 
121SZUOM1Unit of Measure - PrimaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
122SZPQORUnits - Primary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
123SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
124SZSQORUnits - Secondary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
125SZUOM3Unit of Measure - PurchasingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
126SZITWTUnit WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
127SZWTUMWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
128SZITVLUnit VolumeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
129SZVLUMVolume Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
130SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
131SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
132SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
133SZSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
134SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
135SZFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
136SZFUF2Post QuantitiesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
137SZGRWTGross WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
138SZGWUMGross Weight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
139SZLTLedger TypesStringUDC (09 LT)20 Allow NULL? 
140SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
141SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
142SZOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
143SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
144SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
145SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
146SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
147SZASIDSerial NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
148SZCCMPCost Component NumberNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
149SZTAGTag - ReferenceStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
150SZWR01Categories - Work Order 01StringUDC (00 W1)40 Allow NULL? 
151SZPLPlan NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
152SZELEVElevationStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
153SZR001Category Code - G/L1StringUDC (09 01)30 Allow NULL? 
154SZRTNRRetainage RuleStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
155SZLCODCode - Location Tax StatusStringUDC (46 LT)20 Allow NULL? 
156SZPURGPurge CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
157SZPROMProcessing ModeCharacterUDC (H40 PQ)10 Allow NULL? 
158SZFNLPClosed Item - As Of ProcessingCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
159SZAVCHCode - Evaluated Receipt SettlementCharacterUDC (40 ER)10 Allow NULL? 
160SZPRPYPre-Payment (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
161SZUNCDWork Order Freeze CodeCharacterUDC (H00 UN)10 Allow NULL? 
162SZMATYType - Match TypeCharacterUDC (H40 MB)10 Allow NULL? 
163SZRTGCRouting Process (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
164SZRCPFLeadtime Recalculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
165SZARTGCode - Approval RoutingStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
166SZCORDChange Order NumberNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
167SZCHDTChange Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
168SZDOCCDocument (Change Order #)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
169SZCHLNChange Order Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
170SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
171SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
172SZFRRCAmount - Foreign Unit PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
173SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
174SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
175SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
176SZFCHGAmount - Foreign Changed AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
177SZFAPAmount - Foreign OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
178SZFRECAmount - Received ForeignNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
179SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
180SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
181SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
182SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
183SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
184SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
185SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
186SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
187SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
188SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
189SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 

TOP812 | 47 | F47137 INDEXES

NumberDescription
1EdiDocNum EdiDocType + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDOCEDI - Document NumberAscending
2EDCTEDI - Document TypeAscending
3EKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)Ascending
4EDLNEDI - Line NumberAscending