JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

221 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?812 | 47 | F47017 TABLE

47: Electronic Commerce
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1812F47017SZ2211EDI Purchase Order Detail - OutboundBatch Input Files43: ProcurementAS400 Coexistence Tables
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDTY, SZEDSQ, SZEKCO, SZEDOC, SZEDCT, SZEDLN, SZEDST, SZEDFT, SZEDDT, SZEDER, SZEDDL, SZEDSP, SZEDBT, SZPNID, SZKCOO, SZDOCO, SZDCTO, SZSFXO, SZLNID, SZMCU, SZCO, SZOKCO, SZOORN, SZOCTO, SZOGNO, SZRKCO, SZRORN, SZRCTO, SZRLLN, SZDMCT, SZDMCS, SZAN8, SZSHAN, SZDRQJ, SZTRDJ, SZPDDJ, SZOPDJ, SZADDJ, SZCNDJ, SZPEFJ, SZPPDJ, SZPSDJ, SZDSVJ, SZDGL, SZPN, SZVR01, SZVR02, SZITM, SZLITM, SZAITM, SZCITM, SZLOCN, SZLOTN, SZFRGD, SZTHGD, SZFRMP, SZTHRP, SZDSC1, SZDSC2, SZLNTY, SZNXTR, SZLTTR, SZRLIT, SZPDS1, SZPDS2, SZPDS3, SZPDS4, SZPDS5, SZPDP1, SZPDP2, SZPDP3, SZPDP4, SZPDP5, SZUOM, SZUORG, SZUCHG, SZUOPN, SZUREC, SZCREC, SZURLV, SZOTQY, SZPRRC, SZAEXP, SZACHG, SZAOPN, SZAREC, SZARLV, SZFTN1, SZTRLV, SZPROV, SZAMC3, SZECST, SZCSTO, SZCSMP, SZINMG, SZASN, SZPRGR, SZCLVL, SZCATN, SZDSPR, SZPTC, SZTX, SZEXR1, SZTXA1, SZATXT, SZCNID, SZCDCD, SZNTR, SZFRTH, SZFRTC, SZZON, SZFRAT, SZRATT, SZANBY, SZANCR, SZMOT, SZCOT, SZSHCM, SZSHCN, SZUOM1, SZPQOR, SZUOM2, SZSQOR, SZUOM3, SZITWT, SZWTUM, SZITVL, SZVLUM, SZGLC, SZCTRY, SZFY, SZSTTS, SZRCD, SZFUF1, SZFUF2, SZGRWT, SZGWUM, SZLT, SZANI, SZAID, SZOMCU, SZOBJ, SZSUB, SZSBLT, SZSBL, SZASID, SZCCMP, SZTAG, SZWR01, SZPL, SZELEV, SZR001, SZRTNR, SZLCOD, SZPURG, SZPROM, SZFNLP, SZAVCH, SZPRPY, SZUNCD, SZMATY, SZRTGC, SZRCPF, SZARTG, SZCORD, SZCHDT, SZDOCC, SZCHLN, SZCRCD, SZCRR, SZFRRC, SZFEA, SZFUC, SZFEC, SZFCHG, SZFAP, SZFREC, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZRSHT, SZPXDM, SZPXDD, SZPS10, SZPS09, SZPS08, SZPS07, SZPS06, SZPS05, SZPS04, SZPS03, SZPS02, SZPS01, SZNDTP, SZMERL, SZMACT, SZKTLN, SZFTRL, SZDRQT, SZDCP, SZDCD, SZCRMD, SZCRAM, SZCPNT, SZCHT, SZCHMJ, SZCHID, SZBTAN, SZBCRC, SZBALU, SZVR03, SZLDNM, SZMKFR FROM F47017

TOP812 | 47 | F47017 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDTYType RecordCharacterUDC (00 RD)10 Allow NULL? 
2SZEDSQRecord SequenceNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
3SZEKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
4SZEDOCEDI - Document NumberNumericGeneric Edit90 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
7SZEDSTEDI - Transaction Set NumberStringUDC (40 ST)60 Allow NULL? 
8SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
9SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
10SZEDEREDI - Send/Receive IndicatorCharacterUDC (H00 ED)10 Allow NULL? 
11SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
12SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
13SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
14SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
15SZKCOOOrder Company (Order Number)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
16SZDOCODocument (Order No Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
17SZDCTOOrder TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
18SZSFXOOrder SuffixStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
19SZLNIDLine NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
20SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
21SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
22SZOKCODocument Company (Original Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
23SZOORNOriginal Order NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
24SZOCTOOriginal Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
25SZOGNOOriginal Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
26SZRKCOCompany - Key (Related Order)StringGeneric Edit50 Allow NULL? 
27SZRORNRelated PO/SO/WO NumberStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
28SZRCTORelated PO/SO/WO Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
29SZRLLNRelated PO/SO Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
30SZDMCTAgreement Number - DistributionStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
31SZDMCSAgreement Supplement - DistributionNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
32SZAN8Address NumberNumericUDC80 Allow NULL? 
33SZSHANAddress Number - Ship ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
34SZDRQJDate - RequestedDateGeneric Edit60
35SZTRDJDate - Order/TransactionDateGeneric Edit60
36SZPDDJDate - Scheduled PickDateGeneric Edit60
37SZOPDJDate - Original Promised DeliveryDateGeneric Edit60
38SZADDJDate - Actual Ship DateDateGeneric Edit60
39SZCNDJDate - CancelDateGeneric Edit60
40SZPEFJDate - Price Effective DateDateGeneric Edit60
41SZPPDJDate - Promised ShipmentDateGeneric Edit60
42SZPSDJDate - Future Date 2DateGeneric Edit60
43SZDSVJDate - Service/TaxDateGeneric Edit60
44SZDGLDate - For G/L (and Voucher)DateGeneric Edit60
45SZPNPeriod Number - General LedgerNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
46SZVR01ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
47SZVR02Reference 2StringGeneric Edit250 Allow NULL? 
48SZITMItem Number - ShortNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
49SZLITM2nd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
50SZAITM3rd Item NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
51SZCITMItem Number - Customer/SupplierStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
52SZLOCNLocationStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
53SZLOTNLot/Serial NumberStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
54SZFRGDFrom GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
55SZTHGDThru GradeStringUDC (40 LG)30 Allow NULL? 
56SZFRMPFrom PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
57SZTHRPThru PotencyNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
58SZDSC1DescriptionStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
59SZDSC2Description - Line 2StringGeneric Edit300 Allow NULL? 
60SZLNTYLine TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
61SZNXTRStatus Code - NextStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
62SZLTTRStatus Code - LastStringUDC (40 AT)30 Allow NULL? 
63SZRLITItem Number - Related (Kit)StringGeneric Edit80 Allow NULL? 
64SZPDS1Reporting Code 1 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
65SZPDS2Reporting Code 2 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
66SZPDS3Reporting Code 3 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
67SZPDS4Reporting Code 4 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
68SZPDS5Reporting Code 5 - SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
69SZPDP1Reporting Code 1 - PurchasingStringUDC (41 P1)30 Allow NULL? 
70SZPDP2Reporting Code 2 - PurchasingStringUDC (41 P2)30 Allow NULL? 
71SZPDP3Reporting Code 3 - PurchasingStringUDC (41 P3)30 Allow NULL? 
72SZPDP4Reporting Code 4 - PurchasingStringUDC (41 P4)30 Allow NULL? 
73SZPDP5Reporting Code 5 - PurchasingStringUDC (41 P5)30 Allow NULL? 
74SZUOMUnit of Measure as InputStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
75SZUORGUnits - Order/Transaction QuantityNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
76SZUCHGUnits - On HoldNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
77SZUOPNUnits - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
78SZURECUnits - ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
79SZCRECUnits - Cumulative ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
80SZURLVUnits - RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
81SZOTQYOther Quantity (1/2)CharacterUDC10 Allow NULL? 
82SZPRRCAmount - Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
83SZAEXPAmount - Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
84SZACHGAmount - On HoldNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
85SZAOPNAmount - OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
86SZARECAmount - ReceivedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
87SZARLVAmount - RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
88SZFTN1Amount - Tax CommitmentNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
89SZTRLVAmount - Tax RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
90SZPROVPrice Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
91SZAMC3Unit Cost - PurchasingNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
92SZECSTAmount - Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
93SZCSTOCost Override CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
94SZCSMPCosting Method - PurchasingCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
95SZINMGPrint MessageStringUDC (40 PM)100 Allow NULL? 
96SZASNPrice and Adjustment ScheduleStringUDC (40 AS)80 Allow NULL? 
97SZPRGRItem Price GroupStringUDC (40 PI)80 Allow NULL? 
98SZCLVLPricing Category LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
99SZCATNCatalogStringUDC (40 CN)80 Allow NULL? 
100SZDSPRDiscount FactorNumericGeneric Edit74 Allow NULL? 
101SZPTCPayment Terms CodeStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
102SZTXPurchasing Taxable (Y/N)CharacterUDC (H00 TV)10 Allow NULL? 
103SZEXR1Tax Expl Code 1StringUDC (00 EX)20 Allow NULL? 
104SZTXA1Tax Rate/AreaStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
105SZATXTAssociated TextCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
106SZCNIDContainer I.D.StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
107SZCDCDCommodity CodeStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
108SZNTRNature of TransactionStringUDC (00 NT)20 Allow NULL? 
109SZFRTHFreight Handling CodeStringUDC (42 FR)30 Allow NULL? 
110SZFRTCFreight Calculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
111SZZONZone NumberStringUDC (40 ZN)30 Allow NULL? 
112SZFRATRate Code - Frieght/MiscStringUDC (41 RT)100 Allow NULL? 
113SZRATTRate Type - Freight/MiscCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
114SZANBYBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
115SZANCRCarrier NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
116SZMOTMode of TransportStringUDC (00 TM)30 Allow NULL? 
117SZCOTConditions of TransportStringUDC (00 TC)30 Allow NULL? 
118SZSHCMShipping Commodity ClassStringUDC (41 E)30 Allow NULL? 
119SZSHCNShipping Conditions CodeStringUDC (41 C)30 Allow NULL? 
120SZUOM1Unit of Measure - PrimaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
121SZPQORUnits - Primary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
122SZUOM2Unit of Measure - SecondaryStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
123SZSQORUnits - Secondary Quantity OrderedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
124SZUOM3Unit of Measure - PurchasingStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
125SZITWTUnit WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
126SZWTUMWeight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
127SZITVLUnit VolumeNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
128SZVLUMVolume Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
129SZGLCG/L OffsetStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
130SZCTRYCenturyNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
131SZFYFiscal YearNumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
132SZSTTSLine StatusStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
133SZRCDReason CodeStringUDC (42 RC)30 Allow NULL? 
134SZFUF1AIA Document FlagCharacterUDC (H40 FU)10 Allow NULL? 
135SZFUF2Post QuantitiesCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
136SZGRWTGross WeightNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
137SZGWUMGross Weight Unit of MeasureStringUDC (00 UM)20 Allow NULL? 
138SZLTLedger TypesStringUDC (09 LT)20 Allow NULL? 
139SZANIAccount Number - Input (Mode Unknown)StringGeneric Edit290 Allow NULL? 
140SZAIDAccount IDStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
141SZOMCUProject Business UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
142SZOBJObject AccountStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
143SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
144SZSBLTSubledger TypeCharacterUDC (00 ST)10 Allow NULL? 
145SZSBLSubledger - G/LStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
146SZASIDSerial NumberStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
147SZCCMPCost Component NumberNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
148SZTAGTag - ReferenceStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
149SZWR01Categories - Work Order 01StringUDC (00 W1)40 Allow NULL? 
150SZPLPlan NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
151SZELEVElevationStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
152SZR001Category Code - G/L1StringUDC (09 01)30 Allow NULL? 
153SZRTNRRetainage RuleStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
154SZLCODCode - Location Tax StatusStringUDC (46 LT)20 Allow NULL? 
155SZPURGPurge CodeCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
156SZPROMProcessing ModeCharacterUDC (H40 PQ)10 Allow NULL? 
157SZFNLPClosed Item - As Of ProcessingCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
158SZAVCHCode - Evaluated Receipt SettlementCharacterUDC (40 ER)10 Allow NULL? 
159SZPRPYPre-Payment (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
160SZUNCDWork Order Freeze CodeCharacterUDC (H00 UN)10 Allow NULL? 
161SZMATYType - Match TypeCharacterUDC (H40 MB)10 Allow NULL? 
162SZRTGCRouting Process (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
163SZRCPFLeadtime Recalculated (Y/N)CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
164SZARTGCode - Approval RoutingStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
165SZCORDChange Order NumberNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
166SZCHDTChange Order TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
167SZDOCCDocument (Change Order #)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
168SZCHLNChange Order Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
169SZCRCDCurrency Code - FromStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
170SZCRRCurrency Conversion Rate - Spot RateNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
171SZFRRCAmount - Foreign Unit PriceNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
172SZFEAAmount - Foreign Extended PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
173SZFUCAmount - Foreign Unit CostNumericGeneric Edit154 Allow NULL? 
174SZFECAmount - Foreign Extended CostNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
175SZFCHGAmount - Foreign Changed AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
176SZFAPAmount - Foreign OpenNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
177SZFRECAmount - Received ForeignNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
178SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
179SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
180SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
181SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
182SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
183SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
184SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
185SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
186SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
187SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
188SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
189SZRSHTRequested Ship TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
190SZPXDMDate - Due Date - MONumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
191SZPXDDDate - Due Date - DANumericGeneric Edit20 Allow NULL? 
192SZPS10Purchase Order Status 10CharacterUDC (00 XS)10 Allow NULL? 
193SZPS09Purchase Order Status 09CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
194SZPS08Purchase Order Status 08CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
195SZPS07Purchase Order Status 07CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
196SZPS06Purchase Order Status 06CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
197SZPS05Purchase Order Status 05CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
198SZPS04Purchase Order Status 04CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
199SZPS03Purchase Order Status 03CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
200SZPS02Purchase Order Status 02CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
201SZPS01Transfer/Direct Ship FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
202SZNDTPNet Days to PayNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
203SZMERLItem Revision LevelStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
204SZMACTMultiple AccountsCharacterUDC (40 MU)10 Allow NULL? 
205SZKTLNKit Master Line NumberNumericGeneric Edit63 Allow NULL? 
206SZFTRLAmount - Foreign Tax RelievedNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
207SZDRQTRequested Delivery TimeNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
208SZDCPDiscount % - Payment TermsNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
209SZDCDDiscount DaysNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
210SZCRMDSend MethodCharacterUDC (00 SM)10 Allow NULL? 
211SZCRAMAmount - CurrentNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
212SZCPNTComponent Line NumberNumericGeneric Edit41 Allow NULL? 
213SZCHTChange Order Time of DayNumericGeneric Edit70 Allow NULL? 
214SZCHMJChange Order Date - UpdatedDateGeneric Edit60
215SZCHIDChange Order Program IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
216SZBTANAddress Number - Bill ToNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
217SZBCRCCurrency Code - BaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
218SZBALUContract Balances Updated Y/NCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
219SZVR03ReferenceStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
220SZLDNMLoad NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
221SZMKFRAddress Number - Mark-forNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 

TOP812 | 47 | F47017 INDEXES

NumberDescription
1EdiDocNum EdiDocType + (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDOCEDI - Document NumberAscending
2EDCTEDI - Document TypeAscending
3EKCOCompany - Key (EDI - Document Key Co)Ascending
4EDLNEDI - Line NumberAscending