JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

jde.erpref.com

Implementation Guides | 920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F0911GLAccount Ledger
5F4311PDPurchase Order Detail File
6F9671SDSoftware Update Detail Table
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F0006MCBusiness Unit Master
10F41021LIItem Location File

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F76AUI46WFCERG A/R -Work File - ARG - 03B - 76A
3F4211SDSales Order Detail File
4F4101IMItem Master
5F0101ABAddress Book Master
6F0911GLAccount Ledger
7F4102IBItem Branch File
8F03B11RPCustomer Ledger
9F4311PDPurchase Order Detail File
10F4111ILItem Ledger File

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F4311PDPurchase Order Detail File
3F0101ABAddress Book Master
4F0411RPAccounts Payable Ledger
5F0006MCBusiness Unit Master
6F4211SDSales Order Detail File
7F42119SDSales Order History File
8F03012AICustomer Master by Line of Business
9F0902GBAccount Balances
10F4801WAWork Order Master File

125 COLUMNS | 1 INDEXES | Print definition?812 | 01 | F0101Z2 TABLE

01: Address Book
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1812F0101Z2SZ1251Address Book - InteroperabilityBatch Input Files01: Address BookNo
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZAN8, SZALKY, SZTAX, SZALPH, SZDC, SZMCU, SZSIC, SZLNGP, SZAT1, SZCM, SZTAXC, SZAT2, SZAT3, SZAT4, SZATR, SZAT5, SZATP, SZATPR, SZAB3, SZATE, SZSBLI, SZEFTB, SZAN81, SZAN82, SZAN83, SZAN84, SZAN86, SZAN85, SZAC01, SZAC02, SZAC03, SZAC04, SZAC05, SZAC06, SZAC07, SZAC08, SZAC09, SZAC10, SZAC11, SZAC12, SZAC13, SZAC14, SZAC15, SZAC16, SZAC17, SZAC18, SZAC19, SZAC20, SZAC21, SZAC22, SZAC23, SZAC24, SZAC25, SZAC26, SZAC27, SZAC28, SZAC29, SZAC30, SZGLBA, SZPTI, SZPDI, SZMSGA, SZRMK, SZTXCT, SZTX2, SZALP1, SZURCD, SZURDT, SZURAT, SZURAB, SZURRF, SZMLNM, SZMLN1, SZADD1, SZADD2, SZADD3, SZADD4, SZADDZ, SZCTY1, SZCTR, SZADDS, SZCOUN, SZAR1, SZPH1, SZPHT1, SZAR2, SZPH2, SZPHT2, SZTORG, SZUSER, SZPID, SZJOBN, SZUPMJ, SZTDAY, SZUPMT, SZPRGF, SZSCCLTP, SZPA8, SZTICKER, SZEXCHG, SZDUNS, SZCLASS01, SZCLASS02, SZCLASS03, SZCLASS04, SZCLASS05, SZNOE, SZGROWTHR, SZYEARSTAR, SZAEMPGP, SZACTIN, SZREVRNG FROM F0101Z2

TOP812 | 01 | F0101Z2 COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZAN8Address NumberNumericUDC80 Allow NULL? 
15SZALKYLong Address NumberStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
16SZTAXTax IDStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
17SZALPHName - AlphaStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
18SZDCDescription - CompressedStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
19SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
20SZSICIndustry Classification CodeStringUDC (01 SC)100 Allow NULL? 
21SZLNGPLanguageStringUDC (01 LP)20 Allow NULL? 
22SZAT1Search TypeStringUDC (01 ST)30 Allow NULL? 
23SZCMCredit MessageStringUDC (00 CM)20 Allow NULL? 
24SZTAXCPerson/Corporation CodeCharacterUDC (H00 TA)10 Allow NULL? 
25SZAT2AR/AP Netting IndicatorCharacterUDC (H01 AV)10 Allow NULL? 
26SZAT3HRM Records ExistCharacterUDC (H01 AV)10 Allow NULL? 
27SZAT4Address Type - 4CharacterUDC (H01 AV)10 Allow NULL? 
28SZATRAddress Type - ReceivablesCharacterUDC (H01 AR)10 Allow NULL? 
29SZAT5Address Type - 5CharacterUDC (H01 AV)10 Allow NULL? 
30SZATPAddress Type - PayablesCharacterUDC (H01 AS)10 Allow NULL? 
31SZATPRAddress Type - Code PurchaserCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
32SZAB3Address Book - MiscellaneousCode(future)CharacterUDC (01 EP)10 Allow NULL? 
33SZATEAddress Type - EmployeeCharacterUDC (H01 AR)10 Allow NULL? 
34SZSBLISubledger Inactive CodeCharacterUDC (00 SI)10 Allow NULL? 
35SZEFTBDate - Beginning EffectiveDateGeneric Edit60
36SZAN81Address Number - 1stNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
37SZAN82Address Number - 2ndNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
38SZAN83Address Number - 3rdNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
39SZAN84Address Number - 4thNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
40SZAN86Address Number - 5thNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
41SZAN85Factor/Special PayeeNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
42SZAC01Category Code - Address Book 01StringUDC (01 01)30 Allow NULL? 
43SZAC02Category Code - Address Book 02StringUDC (01 02)30 Allow NULL? 
44SZAC03Category Code - Address Book 03StringUDC (01 03)30 Allow NULL? 
45SZAC04Category Code - Address Book 04StringUDC (01 04)30 Allow NULL? 
46SZAC05Category Code - Address Book 05StringUDC (01 05)30 Allow NULL? 
47SZAC06Category Code - Address Book 06StringUDC (01 06)30 Allow NULL? 
48SZAC07Category Code - Address Book 07StringUDC (01 07)30 Allow NULL? 
49SZAC08Category Code - Address Book 08StringUDC (01 08)30 Allow NULL? 
50SZAC09Address Book 09 - Country TypeStringUDC (01 09)30 Allow NULL? 
51SZAC10Address Book 10 - Nature of the TradeStringUDC (01 10)30 Allow NULL? 
52SZAC11Address Book 11 - Discount GroupStringUDC (01 11)30 Allow NULL? 
53SZAC12Category Code - Address Book 12StringUDC (01 12)30 Allow NULL? 
54SZAC13Category Code - Address Book 13StringUDC (01 13)30 Allow NULL? 
55SZAC14Category Code - Address Book 14StringUDC (01 14)30 Allow NULL? 
56SZAC15Category Code - Address Book 15StringUDC (01 15)30 Allow NULL? 
57SZAC16Category Code - Address Book 16StringUDC (01 16)30 Allow NULL? 
58SZAC17Category Code - Address Book 17StringUDC (01 17)30 Allow NULL? 
59SZAC18Category Code - Address Book 18StringUDC (01 18)30 Allow NULL? 
60SZAC19Category Code - Address Book 19StringUDC (01 19)30 Allow NULL? 
61SZAC20Category Code - Address Book 20StringUDC (01 20)30 Allow NULL? 
62SZAC21Category Code - Address Book 21StringUDC (01 21)30 Allow NULL? 
63SZAC22Category Code - Address Book 22StringUDC (01 22)30 Allow NULL? 
64SZAC23Category Code - Address Book 23StringUDC (01 23)30 Allow NULL? 
65SZAC24Category Code - Address Book 24StringUDC (01 24)30 Allow NULL? 
66SZAC25Category Code - Address Book 25StringUDC (01 25)30 Allow NULL? 
67SZAC26Category Code - Address Book 26StringUDC (01 26)30 Allow NULL? 
68SZAC27Category Code - Address Book 27StringUDC (01 27)30 Allow NULL? 
69SZAC28Category Code - Address Book 28StringUDC (01 28)30 Allow NULL? 
70SZAC29Category Code - Address Book 29StringUDC (01 29)30 Allow NULL? 
71SZAC30Category Code - Address Book 30StringUDC (01 30)30 Allow NULL? 
72SZGLBAG/L Bank AccountStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
73SZPTITime - Scheduled InNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
74SZPDIDate - Scheduled InDateGeneric Edit60
75SZMSGAAction - Message ControlCharacterUDC (H01 MR)10 Allow NULL? 
76SZRMKName - RemarkStringGeneric Edit300 Allow NULL? 
77SZTXCTCertificate Tax ExemptionStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
78SZTX2Tax ID - Additional - IndividualStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
79SZALP1Secondary Alpha NameStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
80SZURCDUser Reserved CodeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
81SZURDTUser Reserved DateDateGeneric Edit60
82SZURATUser Reserved AmountNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
83SZURABUser Reserved NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
84SZURRFUser Reserved ReferenceStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
85SZMLNMName - MailingStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
86SZMLN1Secondary Mailing NameStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
87SZADD1Address Line 1StringGeneric Edit400 Allow NULL? 
88SZADD2Address Line 2StringGeneric Edit400 Allow NULL? 
89SZADD3Address Line 3StringGeneric Edit400 Allow NULL? 
90SZADD4Address Line 4StringGeneric Edit400 Allow NULL? 
91SZADDZPostal CodeStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
92SZCTY1CityStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
93SZCTRCountryStringUDC (00 CN)30 Allow NULL? 
94SZADDSStateStringUDC (00 S)30 Allow NULL? 
95SZCOUNCountyStringUDC (00 CT)250 Allow NULL? 
96SZAR1Phone PrefixStringGeneric Edit60 Allow NULL? 
97SZPH1Phone NumberStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
98SZPHT1Phone Number Type 1StringUDC (01 PH)40 Allow NULL? 
99SZAR2Phone Prefix 2StringGeneric Edit60 Allow NULL? 
100SZPH2Phone Number 2StringGeneric Edit200 Allow NULL? 
101SZPHT2Phone Number Type 2StringUDC (01 PH)40 Allow NULL? 
102SZTORGTransaction OriginatorStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
103SZUSERUser IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
104SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
105SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
106SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
107SZTDAYTime of DayNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
108SZUPMTTime - Last UpdatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
109SZPRGFPurge FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
110SZSCCLTPShortcut Client Type (future)StringUDC (98 CL)20 Allow NULL? 
111SZPA8Address Number - ParentNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
112SZTICKERTickerStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
113SZEXCHGStock ExchangeStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
114SZDUNSDUNS NumberStringGeneric Edit130 Allow NULL? 
115SZCLASS01Classification Code 01StringUDC (01 CA)30 Allow NULL? 
116SZCLASS02Classification Code 02StringUDC (01 CB)30 Allow NULL? 
117SZCLASS03Classification Code 03StringUDC (01 CC)30 Allow NULL? 
118SZCLASS04Classification Code 04StringUDC (01 CD)30 Allow NULL? 
119SZCLASS05Classification Code 05StringUDC (01 CE)30 Allow NULL? 
120SZNOENumber Of EmployeeNumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
121SZGROWTHRGrowth RateNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
122SZYEARSTARYear StartedStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
123SZAEMPGPEmployee Group ApprovalsStringUDC (43E AA)50 Allow NULL? 
124SZACTINFuture Use IndicatorCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
125SZREVRNGRevenue rangeStringUDC (01 RR)50 Allow NULL? 

TOP812 | 01 | F0101Z2 INDEXES

NumberDescription
1UserID BatchNumber+ (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending